Meer aandacht voor kantorenmarkt

Hans-Robert van der Doe en Edwin de Kruyff van DK Makelaars en DK Taxaties zien in de regio Arnhem-Nijmegen volop kansen voor hoogwaardige bedrijfsruimte in het segment tussen de 350 en 750 m2.

Interview PROPERTYNL MAGAZINE | NR. 4 – 26 APRIL 2019 179


Vastgoedadviseur Hans-Robert van der Doe en taxateur Edwin de Kruyff richtten in 2002 DK Makelaars op. DK Makelaars is volledig gespecialiseerd in commercieel vastgoed. ‘Onze focus ligt op het midden en kleinbedrijf, maar we adviseren ook landelijke en internationale partijen.’

Bouwgrond belangrijk thema

DK Makelaars is betrokken bij een groot gedeelte van de bouwlocaties in deze regio en adviseert daarbij zowel gemeenten als ontwikkelaars. ‘Zo hebben we onlangs voor de gemeente Lingewaard een grondpositie verkocht van circa 30.000 m2 voor de bouw van een logistiek complex. Momenteel is het uitgeven van bouwgrond een belangrijk thema in deze regio. Gemeenten en andere partijen doen hun best nog voor eind 2020 grondposities te verkopen, omdat ze anders het risico lopen dat deze gronden worden her- of terug bestemd naar bijvoorbeeld agrarische grond.
Binnen de regio is DK Taxaties actief op het gebied van taxaties en andere waarderingsvraagstukken, zoals bij een herontwikkeling. Zo was het kantoor onlangs betrokken bij de waardering van een aantal transformaties van kantoren naar woningen. Ook Van der Doe en De Kruyff merken de grote belangstelling van particuliere beleggers voor de woningmarkt.
‘Vele woningen en appartementen zijn het afgelopen jaar getaxeerd met als uitgangspunt deze te verhuren en als belegging aan te houden.’

Kansen voor kantoren in het centrum van Arnhem.

Van der Doe zegt dat DK Makelaars zich de komende periode meer gaat profileren op de kantorenmarkt. Hij ziet vooral kansen voor kantoor in het centrum van Arnhem.

Begin 2022 zal het gebouw Podium 26 van ABC Plantontwikkeling uittorenen boven het Stationsplein. In deze twee torens is behalve voor wonen, winkels en horeca ruimte voor kantoren. Er is echter meer capaciteit nodig om de markt te bedienen, zegt Van der Doe.

Dat ook bovenregionale bewegingen mogelijk zijn, wordt geïllustreerd door de recente beslissing van Pondera Consult, specialist in duurzame energieoplossingen, dat de kantoren in Zeist, Arnhem en Hengelo (OV) samenvoegt in Arnhem. Vanaf 1 oktober wordt Pondera Consult huurder van het kantoorgebouw Le Maire aan de Amsterdamseweg 13. Pondera Consult gaat langjarig 1250 m2 huren op de tweede verdieping. DK Makelaars adviseerde de verhuurder Cito.

De Kruyff voegt eraan toe dat hij ook kansen ziet in Nijmegen: daar is de differentiatie tussen verouderde en moderne duurzame kantoren nóg groter dan in Arnhem.

Meer verkooptransacties

Het valt Van der Doe en De Kryff op dat in hun praktijk het aandeel van verkooptransacties sterk is gegroeid. Door de economische crisis waren niet alleen en banken terughoudend, maar ook veel ondernemers waren afwachtend met investeringen in nieuwe huisvesting. Nu het economisch beter gaat en banken weer open staan voor eigenaar/ gebruikers maken ook veel ondernemers een inhaalslag. Hierbij heeft vooral het midden en kleinbedrijf nog altijd een voorkeur voor eigen bezit.

Wat achterblijft, zijn de investeringen van ontwikkelaars/beleggers. Van der Doe ziet kansen voor nieuwe bedrijfspanden tussen de 350 en 750 m2.  ‘Mede door de beperkte financieringsmogelijkheden voor deze partijen komen projecten om op risico te bouwen nauwelijks van de grond. Wel zullen gebruikers moeten gaan wennen aan hogere huurprijzen per m2. Door de huidige eisen aan energiezuinigheid en de gestegen bouwkosten kun je niet verwachten dat de huurprijs ongewijzigd blijft. Gelukkig zien we dit al bij de eerste projecten.’

E-Unit ParkMeer

Een van de initiatieven die wel op risico wordt gebouwd en waarbij DK Makelaars is betrokken is het E-Unit Park Arnhem. Op bedrijventerrein Rijnpark in Arnhem verrijst een bedrijfsverzamelgebouw met 44 bedrijfsunits in verschillende oppervlaktes. De oplevering staat gepland voor september 2019. Het complex zal niet alleen energieneutraal zijn, maar levert ook nog energie op. De Kruyff: ‘Ik ben ervan overtuigd dat dit de toekomst is voor hoogwaardige bedrijfsruimte.’