Stand van zaken commerciële vastgoed markt

Recent publiceerde de NVM gewoontegetrouw de uitkomsten van haar jaarlijkse onderzoek naar de stand van zaken op de commerciële vastgoed markt.

Door de economische groei, de lage rente en vooral het ondernemersvertrouwen zijn de cijfers over 2019 over het algemeen positief.

De kantorenmarkt in Nederland liet een zelfde beeld zien als 2018, totaal werd bijna 1,3 miljoen m² kantoor verhuurd of verkocht. Wij maken een kritische kanttekening bij het feit dat met name de publieke sector daarvoor verantwoordelijk was. Het bank- en verzekeringswezen, de dienstverlening en de IT sector namen minder m² op. Is dit houdbaar vragen wij ons af.  Zorgelijk is dat er in Gelderland minder transacties hebben plaatsgevonden. In Arnhem was dat ook het geval. De opname daar moest komen van kantoorgebruikers met een ruimte behoefte van 200 tot 700 m². Gelukkig een segment waar DK Makelaars goed is vertegenwoordigd.

Duidelijker ging het beter met de winkelruimte in Gelderland, met name in het centrum van Arnhem. Dit was overigens het beeld in heel Nederland. Laten we hopen dat dit een signaal is dat ook offline winkelen een toekomst heeft.

Voor de bedrijfsruimte in Nederland geldt dat er een stijging te zien is van 8%. Toch nam het aanbod -door nieuwbouw- toe. Ook hier blijft Gelderland achter, ondanks dat er meer transacties zijn gedaan.        

Het NVM rapport maakt melding van een bijzondere transactie in Bemmel, waar de Tegelgroep 20.000 m² gaat huren. DK Makelaars verkocht de bouwgrond daarvoor, namens de Gemeente, aan Goodman. Anders ook dan het landelijke beeld daalde het aanbod bedrijfsruimte in onze provincie. De prijzen gingen licht omhoog.

DK Makelaars herkent zich in het beeld dat er met name verkooptransacties worden gedaan op deze deelmarkt. Wij zien ook aan het begin 2020 een blijvende vraag naar bedrijfsruimte, in het bijzonder bedrijfsruimte voorzien van buitenterrein.

Het NVM rapport heeft alle cijfers duidelijk in beeld gebracht. Zeker nu wij te maken hebben met de Coronacrisis kunnen wij niet in de toekomst kijken, maar de cijfers helpen wel een feitelijk beeld te vormen van de stand van zaken in Nederland en Gelderland  voor wat betreft commercieel vastgoed. 

Heeft u interesse in het rapport? Bel ons of stuur een email. Wij overhandigen het graag.