Klachtenprocedure

DK Makelaars neemt een proactieve houding aan ten opzichte van klanttevredenheid. De klachtenprocedure van DK Makelaars is vastgelegd en legt uit hoe een klacht kan worden ingediend. De klachtenprocedure kent twee stappen.

Stap 1 klachtenprocedure

Deze stap geeft DK Makelaars de mogelijkheid om uw klacht in behandeling te nemen. DK Makelaars probeert de klacht naar uw tevredenheid op te lossen. Als u met ons gesproken heeft over uw klacht, vragen wij u de informatie over de klacht op papier te zetten. We vragen u dit te doen om een goed beeld te krijgen van uw klacht. De schriftelijke klacht kunt u sturen aan:

DK Makelaars B.V.
Postbus 4110
6803 EC Arnhem
026-3638494
info@dkmakelaars.nl

We nemen uw klacht zo snel mogelijk in behandeling. Binnen 1 week ontvangt u van ons bericht dat wij uw klacht ontvangen hebben. Binnen 1 maand ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. Indien het voor ons niet mogelijk is binnen 1 maand een reactie op uw klacht te geven, ontvangt u binnen deze termijn een bericht waarin wij specificeren waarom wij nog geen reactie kunnen geven en een prognose binnen welke termijn wij dit wel kunnen.

Als u niet tevreden bent met de door ons aangedragen oplossing, dan kunt u kiezen voor stap 2.

Stap 2 klachtenprocedure

Klachtenprocedure RICS

Omdat DK Makelaars ‘Regulated bij RICS’ voert, kunt u vragen over onze klachtenprocedure stellen aan:

RICS Europe
Rue Ducale 67
B-1000 Brussel (België)
ricseurope@rics.org